MOBINGO / PATYČIŲ, KAIP PSICHOSOCIALINIO STRESORIAUS PREVENCIJA, ĮGYVENDINANT ĮMONIŲ SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ

Daugelis organizacijų deklaruoja, kad rūpinasi darbuotojų saugumu, gerove, siekia tapti socialiai atsakingomis arba jau tokios yra. Darbuotojų sauga – ne tik saugios, patogios darbo vietos sukūrimas, bet ir psichologinės gerovės užtikrinimas. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvoje veikiančios organizacijos supranta savo socialinį atsakingumą ir rūpinasi darbuotojų apsauga nuo patyčių, priekabiavimo, mobingo. Šis tyrimas padės parengti rekomendacijas įmonėms, kaip apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio smurto ir sukurti saugesnes darbo sąlygas.

Labai svarbu, kad nuoširdžiai pažymėtumėte VISUS atsakymus.

APKLAUSA yra ANONIMINĖ.

Remiantis moksline etika, įsipareigojama ir garantuojama, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.

Tyrimą atlieka doc. dr. Jolita Vveinhardt ir doktorantė Regina Andriukaitienė


Norėdami pildyti anketą turite įvesti Jums suteiktą slaptažodį: